Parafia Św. Katarzyny

SAKRAMENTY

Tarnowskie Góry, Lasowice

Sakrament chrztu w naszej parafii jest udzielany w:

 • II niedzielę miesiąca w czasie Mszy św. o godz. 11:00
 • III sobotę miesiąca po Mszy św. wieczornej ok. godz. 18:45

Prosimy o dostosowywanie się do powyższych terminów! Przypominamy, że Kościół zachęca do uroczystego celebrowania Sakramentu Chrztu i zachęcamy do wybrania terminu niedzielnego.

Przed chrztem Rodzice dostarczają akt urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego do kancelarii. Jeśli Rodzice Chrzestni pochodzą z innej parafii, należy przynieść zaświadczenie o dopuszczeniu do godności Rodzica Chrzestnego. Rodzice chrzestni muszą być bierzmowani, nie mogą żyć w związku pozamałżeńskim i powinni cieszyć się dobrą opinią.

Sakrament pierwszej komunii świętej w naszej parafii jest udzielany w:

Drugą niedzielę maja. Na początku roku szkolnego odbywa się spotkanie organizacyjne, w czasie którego ksiądz proboszcz uzgadnia z dziećmi pragnącymi przystąpić do sakramentu oraz z ich rodzicami plan przygotowań. Termin spotkania jest ogłaszany w czasie niedzielnej mszy świętej oraz na stronie internetowej.

Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej w naszej parafii jest udzielany w:

Termin wyznacza Ksiądz Biskup. Gdy jest on znany odbywa się spotkanie organizacyjne, w czasie którego ksiądz proboszcz uzgadnia z osobami pragnącymi przystąpić do sakramentu plan przygotowań. Termin spotkania jest ogłaszany w czasie niedzielnej mszy świętej oraz na stronie internetowej.

Sakrament pokuty i pojednania w naszej parafii jest udzielany w:

 • Tygodniu na 15 minut przed każdą Mszą św.
 • Sobotę od godz. 17:30
 • Niedzielę na 15 minut przed każdą Mszą św. za wyjątkiem Mszy św. wieczornej z uwagi na odprawiane Nieszpory

Sakrament małżeństwa w naszej parafii jest udzielany pod warunkiem:

 • Uczestniczenia w naukach przedmałżeńskich
 • Uczestniczenia w spotkaniach Poradni Życia Rodzinnego
 • Spisania protokołu przedmałżeńskiego

Aby spisać protokół przedmałżeński wymagane są następujące dokumenty:

 • Zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa w przypadku zawarcia ślubu konkordatowego lub Akt małżeństwa w przypadku wcześniejszego zawarcia ślubu cywilnego z Urzędu Stanu Cywilnego
 • Zaświadczenie o chrzcie nie starsze niż sprzed 3 miesięcy; uzyskuje się je w parafii chrztu
 • Ostatnie świadectwa z religii
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w naukach przedmałżeńskich i w spotkaniach Poradni Życia Rodzinnego

Termin spisania protokołu przedmałżeńskiego uzgadnia się w kancelarii, a terminy spotkań w ramach Poradni Życia Rodzinnego uzgadnia się telefonicznie.

 

Szczegółowe informacje dotyczące sakramentu małżeńskiego można znaleźć na stronie Duszpasterstw Rodzin Diecezji Gliwickiej: www.dorodzin.pl.

Sakrament namaszczenia chorych w naszej parafii jest udzielany:

Na życzenie w domach osób chorych, najczęściej przy odwiedzinach chorych w I sobotę miesiąca. W sytuacji zagrożenia życia lub poważnej choroby księża odwiedzają osoby pragnące przyjąć ten sakrament po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

Termin pogrzebu i miejsce pochówku na cmentarzu uzgadnia się w kancelarii. Do pochówku na cmentarzu konieczne jest dostarczenie karty zgonu. W razie pochówku w innej parafii konieczne jest także zgłoszenie zgonu w kancelarii własnej parafii.

Rzymskokatolicka Parafia

Św. Katarzyny Aleksandryjskiej

Tarnowskie Góry, Lasowice

Adres: ul. Leśna 1, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon: 32 285 43 82

Parafialne konto bankowe:
BSK S.A. o/Tarnowskie Góry
nr 42 1050 1386 1000 0002 0086 1623

Proboszcz:
Ks. Sławomir Tomik

© 2022 Rzymskokatolicka Parafia Św. Katarzyny Tarnowskie Góry Wszystkie prawa zastrzeżone.   |   Wykonanie: Websited Spółka z o.o.