Polityka prywatności

Informujemy, że korzystanie ze strony internetowej parafii w zakresie kontaktowania się z parafią za pośrednictwem linka telefonu lub linka poczty elektronicznej udostępnionych na stronie internetowej może się wiązać z przetwarzaniem danych osobowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) poniżej wyjaśniamy wszystkie istotne zagadnienia dotyczące tego przetwarzania.

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia p. w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, ul. Leśna 1, 42-600 Tarnowskie Góry, tel.: 32 285 43 82, e-mail: kancelaria@lasowice.pl, reprezentowana przez Proboszcza – Ks. Sławomira Tomika, nazywany dalej ,,Administratorem”.

W jaki sposób Administrator pozyskuje dane osobowe?

Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od osób, których dane dotyczą w drodze ich intencjonalnego działania.

Jakie dane osobowe przetwarza Administrator?

Administrator przetwarza dane osobowe zwykłe w obejmujące dane kontaktowe, w szczególności:

 • imię i nazwisko
 • numer telefonu
 • adres poczty elektronicznej
 • identyfikator internetowy

W jakim celu i na jakich podstawach Administrator przetwarza dane osobowe?

Administrator przetwarza dane osobowe w celu odpowiadania na zapytania i informacje skierowane do niego przez osoby, których dane dotyczą. Podstawami przetwarzania danych osobowych są w tym przypadku:

 • zgody osób, których dane dotyczą
 • prawnie uzasadnione interesy Administratora polegające na prowadzeniu strony internetowej i na odpowiadaniu na zapytania i informacje skierowane przez użytkowników strony internetowej za pośrednictwem danych i funkcjonalności udostępnionych na stronie internetowej

Czy Administrator wymaga podania danych osobowych?

Administrator nie wymaga podania danych osobowych, a wszystkie dane osobowe jakie przetwarza osoby, których dane dotyczą przekazują mu całkowicie dobrowolnie.

Czy Administrator udostępnia dane osobowe innym podmiotom?

Administrator udostępnia dane osobowe firmie świadczącej usługi hostingu strony internetowej i poczty elektronicznej. Udostępnianie to odbywa się jednakże z pełnym poszanowanie przepisów obowiązującego prawa i gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych.

Czy Administrator przekazuje dane osobowe do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych?

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych.

Przez jaki okres Administrator przetwarza dane osobowe?

Administrator przetwarza dane osobowe do momentu ustania podstaw przetwarzania danych osobowych.

Jakie prawa przysługują osobom, których dane dotyczą w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych?

Osobom, których dane dotyczą przysługują prawa do:

 • żądania dostępu do danych osobowych
 • żądania sprostowania danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora
 • żądania usunięcia danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w dziedzinie przetwarzania danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Administrator zastrzega jednakże, że jeżeli żądania osób, których dane dotyczą w stosunku do ich danych osobowych przekroczą racjonalne granice takiej aktywności, będzie pobierać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych za realizację każdego następnego żądania.

Czy Administrator dokonuje profilowania osób, których dane dotyczą na podstawie ich danych osobowych?

Administrator nie dokonuje profilowania osób, których dane dotyczą na podstawie danych osobowych.

Czy Administrator wykorzystuje pliki cookies lub podobne technologie?

Administrator nie wykorzystuje plików cookies, a jedynie sygnalizatory sieci web służące do monitorowania liczby odsłon strony internetowej i liczby oryginalnych sesji. W żadnym z tych przypadków nie dochodzi jednakże do przetwarzania danych osobowych, nawet w zanonimizowany sposób.

Jak można się skontaktować z Administratorem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych?

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się skontaktować z administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres: kancelaria@lasowice.pl i za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pisząc na adres: Rzymskokatolicka Parafia p. w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, ul. Leśna 1, 42-600 Tarnowskie Góry z dopiskiem ,,Dane osobowe”.

Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady przetwarzania danych osobowych na innych stronach internetowych, do których kierują linki zamieszczone są na jego stronie internetowej. W przypadku korzystania z tych stron internetowych, administratorami danych osobliwych są podmioty prowadzące te strony internetowe i to z nimi należy się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.