Odnowa w Duchu Świętym

Wspólnota łączy osoby, które zaangażowały się w ruch Odnowy w Duchu Świętym w Kościele katolickim jeszcze w czasie życia Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego będącego jego faktycznym inicjatorem w Polsce, jak i wiele młodych osób, które rozpoznały swoją drogę wiary w ramach tego ruchu dopiero w ostatnich latach.

Spotkania wspólnoty odbywają się w każdą środę po wieczornej Mszy św., ok. godz. 18:45, za wyjątkiem okresu wakacyjnego w lipcu i sierpniu. Ich stałym elementem jest wspólne uwielbienie, modlitwa i rozważanie Słowa Bożego, w miłości, wolności i mocy Ducha Świętego. Obejmują także cyklicznie Adorację Najświętszego Sakramentu, krótkie konferencje duszpasterza wspólnoty czy wzajemne dzielenie się doświadczeniami swojego życia wiary, a kilka razy w roku Msze św. z modlitwą o uzdrowienie. Poza tym członkowie wspólnoty wyjeżdżają wspólnie na rekolekcje czy w różne ciekawe miejsca. Wszystko to ma na celu wzajemne zbliżanie się do Boga i zagłębianie w życie Kościoła.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy pragną włączyć się we wspólnotę.