Caritas

Zespół Caritas przy parafii istnieje od 1980 r. jako Parafialny Zespół Charytatywny, a od 1998 r. jako Caritas Parafii powołany przez Caritas Diecezji Gliwickiej dekretem z dnia 28 września 1998 r. Obecnie zespół liczy 15 osób.

Zadania Zespołu Caritas Parafii wyznaczają problemy i potrzeby naszej parafii i są to między innymi:

  • pomoc finansowa rodzinom wielodzietnym i najbardziej potrzebującym takiej pomocy z okazji np. Świąt Bożego Narodzenia, Pierwszej Komunii Świętej oraz wypadków losowych
  • dofinansowanie zakupu podręczników oraz wyżywienia w stołówce szkolnej dla dzieci zgłoszonych przez miejscową szkołę
  • organizowanie co roku Dnia Chorych obejmującego Mszę św. i spotkanie przy kawie z okazji Tygodnia Miłosierdzia
  • odwiedzanie chorych dzieci i osób starszych z parafii w Domu Opieki Społecznej
  • przygotowanie paczek ze słodyczami dla osób chorych zgłoszonych do odwiedzin pasterskich przed Świętami Bożego Narodzenia.

Środki finansowe na powyższe cele Caritas uzyskuje z ofiar pierwszopiątkowych oraz 50 % z ofiar złożonych przez wiernych w czasie dwóch w ciągu roku zbiórek na potrzeby Diecezjalnej Caritas.

Spotkania organizacyjo-formacyjne odbywają się sześć razy do roku; każdorazowo są ogłaszane tydzień wcześniej w czasie mszy św. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy pragną włączyć się we wspólnotę i służbę.