Tymczasowe regulacje związane z pandemią COVID-19

W związku z nowymi obostrzeniami obowiązującymi od  27 marca na terenie całej Polski, informujemy, że w naszym kościele mogą przebywać jednocześnie 63 osoby (52 w kościele i 11 w kaplicy). Dlatego prosimy o zajmowanie oznakowanych miejsc w ławkach, co gwarantuje również zachowanie odpowiedniej odległości, przynajmniej 1,5 metra. Dostępne są także miejsca na chórze kościoła i dodatkowe krzesła z tyłu kościoła. Aby umożliwić przeżywanie Świąt Wielkanocnych jak największej ilości  Parafian, wprowadzamy na czas zaostrzonych rygorów dodatkowe Msze św.   w niedziele (począwszy od Niedzieli Palmowej) oraz Poniedziałek Wielkanocny o godz. 800 oraz o godz. 1000. Zachęcamy do uczestnictwa w tych Mszach św.  W miarę sprzyjającej pogody można uczestniczyć we Mszach św. przed kościołem bez ograniczeń ilościowych, jedynie z zachowaniem bezpiecznej odległości między poszczególnymi osobami.

W dalszym ciągu obowiązkowe jest zakładanie maseczek. Prosimy o korzystanie z płynu do dezynfekcji w przedsionku kościoła.

Osoby przyjmujące Komunię św. na rękę ustawiają się w szeregu w głównej nawie kościoła, a osoby przyjmujące Komunię św. do ust stoją lub klękają wzdłuż stopnia ołtarza.

Bardzo prosimy o odpowiedzialne podejście do obowiązujących zasad w imię wzajemnej troski o swoje zdrowie i życie.