Rada parafialna

Członkowie z urzędu:

Ks. Sławomir Tomik
Ks. Piotr Natkański

Członkowie z nominacji:

Franciszek Langosz
Maria Łaskawiec
Marian Pielok
Krzysztof Występ
Adam Wyżgoł

Członkowie z wyboru:

Stanisław Beśka
Andrzej Cogiel
Pelagia Knopik
Józef Kucharczyk
Andrzej Malcher
Witold Pauly
Roman Sylwa