Historia parafii

Miejscowość Lasowice jest wzmiankowana już w 1415 r. jako ośrodek górnictwa rud. Rozbudowa osady nastąpiła w okresie międzywojennym. Po II wojnie światowej Lasowice zostały włączone do miasta Tarnowskie Góry.

Tymczasowy kościół, który poświęcono 7 lutego 1926 r., powstał z zaadaptowanych zabudowań gospodarczych hrabiego Guidotta von Donnersmarcka. Od tego też roku w Lasowicach był osobny duszpasterz.

Samodzielną stację duszpasterską, wydzieloną z parafii Stare Tarnowice, utworzono 23 kwietnia 1927 r. Parafia św. Katarzyny została erygowana 28 maja 1957 r.

W 1984 r. rozpoczęto budowę nowego kościoła, który został konsekrowany przez biskupa gliwickiego Jana Wieczorka 6 listopada 1999 r.

Księża pochodzący z parafii:

Ks. Hubert Miszuda – 1937
Ks. Ignacy Siwiec – 1939
Ks. Leon Miszuda – 1941
O. Ryszard Trocha OFM – 1950
O. Jozafat Ledwoń OFM – 1956
Ks. Edward Żydek – 1956
O. Jerzy Kalinowski OMI – 1961
Ks. Robert Ledwoń – 1965
Ks. Grzegorz Gura – 2003
Ks. Marcin Rosa – 2004
O. Marek Knopik OFM – 2015
Ks. Michał Brzezina – 2020

Księża pochowani w terenie parafii:

Ks. Feliks Zdziebło (+ 04.06.1927) – proboszcz
Ks. Karol Fabiś (+ 16.09.1938) – proboszcz
Ks. Emil Ottawa (+ 06.11.1946) – proboszcz
Ks. Stefan Sojka (+ 18.07.1979) – proboszcz
Ks. Tadeusz Michalik (+ 14.03.1984) – proboszcz

Poprzedni proboszczowie parafii:

Ks. Feliks Zdziebło (1926-1927)
Ks. Robert Wałłach (1927-1931)
Ks. Karol Fabiś (1931-1938)
Ks. Emil Ottawa (1938-1946)
Ks. Stefan Sojka (1946-1979)
Ks. Tadeusz Michalik (1979-1984)
Ks. Józef Kocjan (1984-1995)
Ks. Roman Grajczyk (wikary 1993 – 1995, proboszcz 1995 – 2020; obecnie emeryt)