Małżeństwo

Sakrament małżeństwa w naszej parafii jest udzielany pod warunkiem:

  • Uczestniczenia w naukach przedmałżeńskich
  • Uczestniczenia w spotkaniach Poradni Życia Rodzinnego
  • Spisania protokołu przedmałżeńskiego

Aby spisać protokół przedmałżeński wymagane są następujące dokumenty:

  • Zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa w przypadku zawarcia ślubu konkordatowego lub Akt małżeństwa w przypadku wcześniejszego zawarcia ślubu cywilnego z Urzędu Stanu Cywilnego
  • Zaświadczenie o chrzcie nie starsze niż sprzed 3 miesięcy; uzyskuje się je w parafii chrztu
  • Ostatnie świadectwa z religii
  • Zaświadczenie o uczestnictwie w naukach przedmałżeńskich i w spotkaniach Poradni Życia Rodzinnego

Termin spisania protokołu przedmałżeńskiego uzgadnia się w kancelarii, a terminy spotkań w ramach Poradni Życia Rodzinnego uzgadnia się telefonicznie.

Szczegółowe informacje dotyczące sakramentu małżeńskiego można znaleźć na stronie Duszpasterstw Rodzin Diecezji Gliwickiej: www.dorodzin.pl.