Pogrzeb

Termin pogrzebu i miejsce pochówku na cmentarzu uzgadnia się w kancelarii. Do pochówku na cmentarzu konieczne jest dostarczenie karty zgonu. W razie pochówku w innej parafii konieczne jest także zgłoszenie zgonu w kancelarii własnej parafii.