Namaszczenie chorych

Sakrament namaszczenia chorych w naszej parafii jest udzielany:

Na życzenie w domach osób chorych, najczęściej przy odwiedzinach chorych w I sobotę miesiąca. W sytuacji zagrożenia życia lub poważnej choroby księża odwiedzają osoby pragnące przyjąć ten sakrament po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.