Pierwsza komunia święta

Sakrament pierwszej komunii świętej w naszej parafii jest udzielany w:

Drugą niedzielę maja. Na początku roku szkolnego odbywa się spotkanie organizacyjne, w czasie którego ksiądz proboszcz uzgadnia z dziećmi pragnącymi przystąpić do sakramentu oraz z ich rodzicami plan przygotowań. Termin spotkania jest ogłaszany w czasie niedzielnej mszy świętej oraz na stronie internetowej.