Bierzmowanie

Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej w naszej parafii jest udzielany w:

Termin wyznacza Ksiądz Biskup. Gdy jest on znany odbywa się spotkanie organizacyjne, w czasie którego ksiądz proboszcz uzgadnia z osobami pragnącymi przystąpić do sakramentu plan przygotowań. Termin spotkania jest ogłaszany w czasie niedzielnej mszy świętej oraz na stronie internetowej.