Odwiedziny chorych:

Odwiedziny starszych i chorych Parafian przez Szafarzy w roku 2018:

 

 • 21 stycznia
 • 18 lutego
 • 18 marca
 • 2 kwietnia
 • 22 kwietnia
 • 20 maja
 • 17 czerwca
 • 16 września
 • 21 paźdzernika
 • 18 listopada
 • 16 grudnia
 • 26 grudnia
 • 20 stycznia 2019r.