XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 14 PAŹDZERNIKA 2018R.

 

„ Nauczycielu dobry, co mam czynić,
aby osiągnąć życie wieczne?”

 

1.     Różaniec dzisiaj ofiarujemy w intencji całego Dzieła III Tysiąclecia.

2.     We wtorek, 16.10., przypada 40 rocz. wyboru kard. Karola Wojtyłę na urząd Papieża w kościele Chrystusowym. Przybrał imię Jan Paweł II. Różaniec
w tym dniu poświęcamy intencji dziękczynnej za spuściznę duchową św. Jana Pawła II.

3.     W dniu św. Łukasza to jest w czwartek modlitwę różańcową o 1730 ofiarujemy w int. pracowników służby zdrowia. Wcześniej Msza święta szkolna
i spotkanie grupy Dzieci Maryi.

4.     W sobotę, o godzinie 930, spotkanie formacyjne dla ministrantów i lektorów.

5.     Dziękujemy za fundację nagłośnienia na procesję.

6.     Dziękujemy za dzisiejszą kolektę na dom emeryta w konwikcie.

7.     Dziękujemy za cegiełkę na witraż w wysokości 1000 zł. Do spłaty pozostało jeszcze 13.450 zł.

8.     Dziękujemy za ofiary na Dzieło III Tysiąclecia składane dzisiaj do puszek.

9.     W następną niedzielę kolekta będzie remontowo – inwestycyjna.

Pan uzdrawia złamanych na duchu
i opatruje ich rany”
(Psalm 147)